KUNSTFOYER Antroposofische architectuur

02.03.2011

Misschien was de krokusvakantie de oorzaak van zo weinig bezoekers. Op 2 maart 2011 was de inspirerende lezing van Yaike Dunselman ‘Architecture 9º’ over antroposofische architectuur zeer boeiend. Voor velen een gemiste kans. Met uitgebreide informatie, een prachtige presentatie en duidelijke uitleg over architectuur had Dunselman een aandachtig publiek. Terra Art Projects organiseerde deze lezing tijdens haar maandelijkse kunstfoyer.

Voor Dunselman is antroposofische architectuur een zoektocht. Tijdens die zoektocht verdiept je inzicht. Hij bracht dit met heldere uitleg. Deze architectuur vindt haar inspiratie in de wijsgerige wereldbeschouwing van Rudolf Steiner (1861-1925). Onze gebouwde omgeving lijkt te worden gedomineerd door uitgangspunten die buiten de menselijke gebruiker liggen. Juist de relatie tot de gebruiker, ons bewustzijn voor ‘de menselijke maat’ in de gebouwde omgeving zou leidend moeten zijn.

De presentatie was fraai opgezet. Dunselman noemde onder andere de architecten Frank Lloyd Wright (samenhang met de omgeving) en Gaudi (plastische vormgeving). Hij ging dieper in op de antroposofische uitgangspunten: de menselijke maat, geestelijk en lichamelijk, als architectonisch oerbeeld. De invloed van de vormgeving op mens en samenleving.

‘Architecture 9º’ heeft vestigingen in Amersfoort en Oldenburg/D. Vanuit de stelling ‘Wij vormen onze gebouwen en daarna vormen deze gebouwen ons’ ontwerpen zij vaak binnen de zorgwereld en gaan op zoek naar de leefbaarheid binnen instellingen. Dunselman liet hiervan veel voorbeelden zien. Hij besloot zijn presentatie met het nieuw ontworpen gebouw voor de Vrije School in Zoetermeer. Het ontwerp won de ontwerpwedstrijd die door de gemeente Zoetermeer was uitgeschreven. Na een voorselectie bleven er drie ontwerpen over. Met unanieme stemmen kozen zowel de gemeente als de school voor het ontwerp van Dunselman. Het gebouw Vuurvogel staat in de wijk Meerzicht in Zoetermeer.