DE POLDER VOORBIJ

In het kader van het 50-jarig jubileum van de groeikernstatus van Zoetermeer, organiseerden Stichting Terra Art Projects en het Stadsmuseum Zoetermeer in 2012 de dubbeltentoonstelling De polder voorbij.

Zoetermeer, 50 jaar groeikern
Op 27 maart 1962 kreeg de gemeenteraad van Zoetermeer, op dat moment een kleine gemeente met rond de 7.500 inwoners, de opdracht van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland om een structuurplan te maken voor de ontwikkeling van een stad voor 100.000 inwoners. Zoetermeer was de eerste groeikern in Nederland; er waren geen vergelijkbare Nederlandse voorbeelden om de planning van de nieuwe stad op te baseren. Zoetermeer was een experiment, waarin voor het eerst in Nederland werd nagedacht over concepten voor grootschalige stedelijke groei.

Tentoonstelling Terra Art Projects
De tentoonstelling van de Stichting Terra Art Projects in de voormalige Vuurtorenschool aan de Leidsewallen in Zoetermeer toonde installaties van de kunstenaars Mariah Blue, Annemie Bogaerts, Adri de Fluiter, Marus van der Made, Stephanie Rhode en Marion Vriens (allen lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers). Zij lieten zich inspireren door het thema ‘Groei(kern)’ en door de leegstaande en voor sloop bestemde Vuurtorenschool zelf. Daarnaast was er in de school een foto-expositie te bezichtigen die 50 jaar kunst in de openbare ruimte in beeld bracht. ‘Druk en Digitaal’, dat is wat Zoetermeer en het leegstaande gebouw opriepen bij kunstenaar Adri de Fluiter uit het Drentse Sleen. De digitale maatschappij werd in het project van Adri vertegenwoordigd door de Google Girls. Zij maakten reclame voor de groeikern en overtuigden de bezoeker met een indringende blik, bungelend als een soort Big Brothercamera’s aan een takkenbos dat naar een ander tijdperk verwees.

Tentoonstelling in het Stadmuseum Zoetermeer
De tentoonstelling in het Stadsmuseum toonde een selectie foto’s uit het omvangrijke archief van de fotograaf Wim Goutier (30 aug 1931 – 9 feb 2001), die de groei van de stad vanaf 1970 t/m 2000 heeft vastgelegd. Een prachtig ooggetuigenverslag van de ontwikkeling van het dorp Zoetermeer tot een zelfstandige stad, met eigen werkgelegenheid, een eigen industrie, woonwijken en stedelijke voorzieningen. Binnen de muren van het museum konden de bezoekers de sensatie van een stad in ontwikkeling, van het experiment Zoetermeer aan de hand van tijdgebonden foto’s beleven en ervaren. Jeugdige bezoekers konden in de tentoonstelling als ontwerper aan de slag en hun eigen Zoetermeer in beeld brengen.