OKTOBER KUNSTMAAND 2012

In 2012 werd voor het eerst de Oktober Kunstmaand georganiseerd. Het concept Kunstmaand is ontstaan uit de behoefte om de verschillende activiteiten van Stichting Terra Art Projects in de maand oktober op een aantrekkelijke manier te bundelen. Het is een maand waarin de activiteiten op een overzichtelijke manier worden aangeboden en kruisbestuivingen kunnen ontstaan.

In 2011 is begonnen met het thematiseren van de activiteiten rondom de Open Atelierdagen en de Overzichtsexpositie. Dit jaar was het thema ‘ontwikkeling’. Elke kunstenaar werd verzocht om een oud en een recent werk tentoon te stellen. Het thema viel in de smaak bij zowel de kunstenaars als het publiek. Het contrast tussen het oude en het recente werk was bij sommige kunstenaars heel subtiel. In andere gevallen konden de bezoekers zich nauwelijks voorstellen dat de twee kunstwerken door dezelfde persoon zijn vervaardigd. Een paar realistisch geschilderde rolschaatsen bijvoorbeeld, waren te zien naast een kleurrijk abstract schilderij. TERRA heeft gemerkt dat het toevoegen van een thema de bezoeker handvatten kan bieden om het geëxposeerde werk op een andere manier te bekijken. Er werd één werk verkocht. De thematische opzet zal ook volgend jaar terugkeren.

Open Atelierdagen
Op zondag 7 en zondag 28 oktober openden kunstenaars de deuren van hun ateliers voor het publiek. De bezoekersaantallen verschilden per kunstenaar. Sommigen waren blij verrast met het aantal bezoekers en zagen een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Voor anderen vielen de bezoekersaantallen tegen. De Kunstmaand werd bovendien aangegrepen om de verschillende partijen in Zoetermeer bewust te maken van het groeiende ateliertekort. Steeds meer kunstenaars moeten hun atelier verlaten en kunnen hier geen betaalbare ruimte voor terugvinden. Via een artikel in de lokale krant Het Streekblad werd de situatie onder de aandacht gebracht.

Nevenactiviteiten
Dit jaar heeft Stichting Terra Art Projects twee nieuwe elementen toegevoegd aan de bestaande activiteiten, zoals de Affordable Art Wall. TERRA vroeg de kunstenaars om werk in te leveren met een verkoopprijs van maximaal 150 euro. Veel van hen reageerden enthousiast op deze vraag en dit resulteerde in de Affordable Art Wall, een ruimte gevuld met een divers aanbod. Veel mensen willen namelijk wel een kunstwerk kopen, maar hebben geen budget voor het reguliere aanbod. De Affordable Art bleek een succes. In totaal werden er elf kunstwerken verkocht.
De workshops, die dit jaar voor het eerst werden georganiseerd, zijn eveneens een geslaagd onderdeel van de Kunstmaand. Deze workshops werden begeleid door Zoetermeerse kunstenaars. Tijdens de workshop van Gerart Kamphuis gingen de participanten aan de slag met de monoprint-techniek. Hierna volgde de workshop van José Koebrugge, waarbij haar thema, ‘de fiets’, werd gecombineerd met schildermotieven in de stijl van Mondriaan. De laatste workshop werd gegeven door Lydia van Domburgh. Tijdens deze workshops konden de participanten naar hartenlust experimenteren met verf en andere materialen. De participanten waren erg tevreden over het aanbod en werden verrast door de technieken die ze leerden kennen.

Oktober Kunstmaand is volgens TERRA voor herhaling vatbaar. De nieuwe nevenactiviteiten bleken een waardevolle en succesvolle toevoeging aan de bestaande activiteiten. Ook de media wisten het programma te vertalen naar toegankelijke berichtgeving.