EVERGREENZ

Een kunstproject met ouderen en iPads, het lijkt een beetje een vreemde match. Toch zijn kunstenaar José Krijnen en Stichting Terra Art Projects ervan overtuigd dat juist deze combinatie een boeiend maatschappelijk en kunstzinnig debat teweeg kan brengen.

De groep ‘ouderen’ is er een waar vaak voor gepraat wordt. Beleidsmakers debatteren al sinds jaar en dag over de meest efficiënte wijze om de zorg voor deze groep te regelen. Zij creëren en organiseren de wereld waarin de ouderen leven. De organisatie vraagt zich af hoe de ouderen zelf hun wereld beleven. Hoe zien zij hun omgeving en hoe ervaren zij hun dagelijks leven? Het is een bescheiden generatie die weinig tot niet naar buiten treedt. Men leeft en recreëert voornamelijk in- en dicht bij de woning en houdt zich veelal afzijdig van moderne communicatiemiddelen, zoals Facebook.

Hoe ziet het resultaat eruit?
Twintig ouderen van woonzorgcentrum Buytenhaghe kregen in 2013 de handvatten om hun leefwereld te tonen. Via een foto-expositie die door henzelf werd gecreëerd gaven zij de kijker een visuele inkijk in hun leven. Geïnteresseerden werden op intieme wijze deelgenoot van het leven van de ouderen. Gedurende een week fotografeerden zij hun leefomgeving via een iPad, waar zeer gemakkelijk goede foto’s mee worden gemaakt. Er werd niet gestuurd in de richting van onderwerpen. Dit lag geheel in de handen van de fotografen zelf.

EvergreenZ werd begeleid door Jose Krijnen. Als initiatiefnemer en curator wilde zij de maatschappelijke en artistieke kanten van het project onderzoeken. Hoe brengen de bewoners hun dagelijkse leefwereld in beeld? Is snapshotfotografie een goed medium voor beeldend sociologisch onderzoek en wat voor beeldende kwaliteit hebben de foto’s los van het onderwerp?

Van iedere fotograaf werd van 27 september t/m 27 oktober 2013 één werk tentoongesteld in het informatiecentrum van TERRA. Het leverde alledaagse beelden van huiskamers, spullen en bezigheden op, maar ook intieme en speciale momenten. Spannende of ontroerende beelden waren niet het doel. De organisatie vroeg met dit project aandacht voor de kijk van de fotografen via hun eigen mogelijkheden en kracht.

Zie ook: www.evergreenz.nl