SlaverNEE!

Wanneer ben je slaaf?

Als je onder dwang moet werken

Als je door geweld of bedrog daartoe bent aangezet

Als je geen loon ontvangt, of net genoeg om een beetje voor jezelf te zorgen

Als je zogenaamd bezit bent van iemand

Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Een aantal inwoners nam het initiatief om de Stichting Herdenking Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen Zoetermeer op te richten om hiermee een stadsbreed gedragen programma rond de herdenking op te zetten. Begin 2013 kregen Stichting Terra Art Projects en Het Stadsmuseum Zoetermeer het signaal dat de organisatie aansluiting zocht bij andere maatschappelijke en culturele instellingen. TERRA en Het Stadsmuseum hadden al snel ideeën over hoe het programma via kunst en cultureel erfgoed verrijkt kon worden.

In een leegstaand winkelpand aan de Dorpsstraat 51 exposeerden Wonny Stuger, André Mosis en Frank Creton. In Het Stadsmuseum werd een speciale SlaverNee!-kast ontworpen en gebouwd. In deze kast waren. voorwerpen te zien afkomstig uit het slavernijverleden. De voorwerpen werden beschikbaar gesteld door Zoetermeerders. De opening, met als spreker Gerda Havertong, was een groot succes. Meer dan 300 mensen wisten op 29 juni de weg naar de Dorpsstraat te vinden. Ook het winkelende publiek sloot zich bij de vrolijke menigte aan. Tijdens de opening en gedurende de expositie werd door de Wereldwinkel de ‘100% slaafvrije’ chocola van Tony’s Chocolonely verkocht.

Eerlijke handel Er was ook aandacht voor de hedendaagse vormen van slavernij. Het doel was om via interviews voor de stadsbewoners inzichtelijk te maken op welke manieren de ondernemers omgaan met eerlijke handel. Diverse winkeliers (Vis van Lon, speelgoedwinkel YouPeeDoo, de Natuurwinkel, Van Veen Schoenen en de Wereldwinkel) vertelden openhartig over de manieren waarop zij met eerlijke handel omgaan. Hun verhalen werden samen met een representatief logo in de etalages tentoongesteld. De reactie op de borden was enthousiast en de ondernemers gaven aan dat zij het fijn vonden om betrokken te worden bij dit culturele project met maatschappelijke inslag.
Op zondag 14 juli vond er een kunstfoyer plaats in het Stadsmuseum. Kunstenares Rita Maasdamme vertelde aan de hand van haar handgemaakte diorama over Susanna du Plessis, een wrede slavenhoudster over het slavernijeverleden. De kunstfoyer werd goed bezocht en er ontstond een interessante dialoog.

Succesvol project De doelen die de organisatie zichzelf stelde zijn behaald. SlaverNee! werd goed belicht in de media en werd goed bezocht door (nieuwe groepen) geïnteresseerden en door de centrale ligging ook door toevallige passanten. SlaverNee! stimuleerde een dialoog. Deze dialoog werd gestart en gestimuleerd door de betrokken organisaties maar al snel opgepikt door de participanten en bezoekers. Ook bood het project een goed voorproefje van de toekomstige activiteiten van TERRA, die vanaf nu zoveel mogelijk in de kern van de stad (culturele as) zullen plaatsvinden.