Yes! We gaan door met FRANX!

Natalie Nieuwbouw, Nieuws

Op 15 juli heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel om 500.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de constructieve aanpassingen aan de nieuwe locatie. Hierbij zal het voorste deel, het voormalig woonhuis, gesloopt en opnieuw in dezelfde stijl gebouwd worden. We zijn hier heel blij mee! Zodra we meer over het nieuwe tijdspad weten laten we …

Minder leuk nieuws!

Natalie Nieuwbouw

Tijdens de sloopactiviteiten in de Vlamingstraat kwamen ernstige constructieve gebreken aan het licht in de tussenbouw en woning. De aard van deze gebreken, met name die aan de fundering, is dermate zorgelijk dat de bouw op last van de inspectie Bouw & Wonen is stilgelegd. Er is de afgelopen weken geïnventariseerd wat de financiële consequenties zijn en de conclusie is …

Nieuwe vorderingen

Natalie Nieuwbouw

17 april Het buitenterrein is schoonmaakt, de begroeiing aan de achterzijde en het losliggend puin zijn verwijderd, en SKN is zowel binnen als buiten bezig. De foto’s zijn van Richard Jetten.

Sloopwerkzaamheden

Natalie Nieuwbouw

Op 19 maart heeft Richard Jetten weer een reportage gemaakt, dit keer van sloopwerkzaamheden. De hal tussen het woonhuis en de garage wordt omgebouwd tot een serre, maar eerst moest er nog een muur uit. In de garage zijn nu alle obstakels weggewerkt.

Asbest verwijderd

Natalie Nieuwbouw

Begin maart is de asbestverwijdering op de Vlamingstraat afgerond. Fotograaf Richard Jetten mocht op 1 vast punt staan om wat foto’s te maken, verder was alles (gelukkig) hermetisch afgesloten.

Officiële kick off van…. FRANX!

Natalie Nieuwbouw

We konden 2018 niet mooier afsluiten dan met het feestje op maandagochtend 17 december! Vrijwilligers, fans, kunstenaars en vele andere enthousiaste betrokkenen waren die dag aanwezig om het startsein te vieren van de verbouwing van de nieuwe locatie. Wethouder Robin Paalvast greep de sloophamer en verrichtte met het omslaan van het eerste muurtje de openingshandeling. De komende tijd zal SKN …

Start verbouwing nieuwe locatie

Natalie Nieuwbouw

26.11.2018 Terra Art Projects heeft in de feestmaand december ook wat te vieren. De omgevingsvergunning van de Vlamingstraat is onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat het voormalige pand van de Kwik Fit nu echt beschikbaar komt als kunstlocatie met (dag)horeca! Ook is het verbouwingsbudget door de gemeente goedgekeurd, wat betekent dat er ook op financieel gebied geen obstakels meer zijn. De verbouwing …

Bezwaarprocedure

Natalie Nieuwbouw

In juni 2018 werd de omgevingsvergunning verleend en wachtten we de bezwarenprocedure van 30 dagen af. Er waren 3 aannemersbedrijven aangeschreven voor de zogenaamde offerteaanvraag. Voor de aanbestedingsprocedure staat 76 dagen. Er werd 1 bezwaar op de omgevingsvergunning van de verbouwing Vlamingstraat 1-3 bij de gemeente ingediend. Op 5 september heeft de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats gevonden. Het bezwaar werd ongegrond verklaard. …