De planning

Momenteel wordt door gemeente en aannemer aan een nieuwe planning gewerkt, en onderzocht of een nieuwe vergunningsprocedure noodzakelijk is. In september hopen we over de planning te beschikken om een doorkijk te kunnen maken naar de verhuizing.