Er zit schot in

Nadat de palen in de grond geschroefd zijn, is de grond uitgegraven en wordt het betonijzer aangevoerd en geplaatst.
Ook is naast het pand het vele onkruid weg geschoffeld, dat moest met grof materiaal.
Binnen wordt ook hard gewerkt aan het bekleden van de wanden en het creëren van de diverse ruimten.
Er zit schot in de verbouwing!

Foto’s: Richard Jetten