POLDERGROEN

De winkelcentra Petuniatuin en Leidsewallen, beiden in de wijk Seghwaert, hadden behoefte aan een visuele opwaardering. Vanwege de (zicht)relatie met de perenboomgaard ‘Hof van Seghwaert’ werd het thema, ‘groen en fleurig’ als uitgangspunt gedefinieerd. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook de omliggende delen van de wijk aan de centra verbonden worden met dit thema.

Aan TERRA werd gevraagd om een kunstenaar/ontwerper te selecteren die deze opdracht uit kan voeren, waarbij TERRA de projectcoördinatie voor haar rekening neemt. Hierop heeft TERRA beeldend vormgever Anneliek Holland voorgedragen.

De gestelde randvoorwaarden waren:
–        Het ontwerp dient gestalte te krijgen op basis van inspraak met de winkeliers en eventuele andere gebruikers, bijvoorbeeld bewoners en eigenaren
–        Het ontwerp dient na oplevering minimaal onderhoud te verlangen en noodzakelijk onderhoud dient door de centra zelf te worden uitgevoerd/ gefinancierd.

Het doorlopen proces:
Een afvaardiging van stakeholders (winkeliers, holdings, eigenaren, VvE’s, bewoners, hof van Seghwaert, wijkmanagement), werd door de kunstenaar betrokken bij de conceptvorming.
In een inventariserende meeting werden ideeën besproken en werd nader richting gegeven aan de opdracht.
Tijdens een bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van gebruikers/ eigenaren van het winkelcentrum werden de meer concrete concepten toegelicht en werd verder draagvlak gecreëerd. Parallel werden er bilaterale gesprekken gevoerd met Stadsbeheer, Chantal Eijsackers inz. BKOR en HTM.
Deze ideeën werden op twee pop up locaties voorgelegd aan bezoekers.
Het definitieve ontwerp werd vastgesteld en voorzien van begroting, planning en onderhoudsplan.
De omgevingsvergunning werd ingediend en verkregen.
De kunstwerken werden contractueel overgedragen aan de locatie-eigenaren/ winkeliersverenigingen.
De kunsttoepassingen werden aangebracht en feestelijk opgeleverd.

De uiteindelijke ontwerpen bestaan uit:
Wanddecoraties voor beide winkelcentra
Een vloerprint voor winkelcentrum Leidse Wallen
Een drietal vrijstaande objecten in de vorm van stengels met blad, geplaatst aan het groene lint wat door de wijk slingert, ter hoogte van de betreffende winkelcentra.

Op de wandpanelen wordt in een colofon verduidelijkt waar de oorsprong van de ontwerpen vandaan komt door onderstaande tekst:
In aansluiting op het project ‘de uitdaging voor Seghwaert’, waarbij een groene verbinding in de wijk wordt gerealiseerd die begint in de Hof van Seghwaert, werd kunstorganisatie Terra Art Projects gevraagd een groen concept te ontwikkelen voor de winkelcentra Seghwaert en Leidsewallen.

Beeldend vormgever Anneliek Holland maakte een ontwerp waarmee de beide winkelcentra visueel worden verbonden aan dit groene lint in de wijk. Een drietal stalen bloemstengels van 6 meter hoog markeren de route tussen de winkelcentra. In de winkelcentra zelf werden grote oppervlakten van de wanden voorzien van een groene print. De inspiratie voor de beeltenis ligt in de oorsprong van Zoetermeer, als stad in de polder.

Tijdens de feestelijke onthulling door wethouder van Driel op 19 juli 2018, werd de route tussen de winkelcentra extra gemarkeerd met het beeldmerk van het project; een gestileerd groen blad.