KERAMIEK IN ‘T PARK STOPT

Na twee succesvolle edities van de markt ‘Keramiek in ’t Park’, heeft de organisatie moeten besluiten ermee te stoppen.

Terra Art Projects gaat verhuizen en heeft een meerjarenvisie vastgesteld waar organisatie van een dergelijk evenement niet langer in past. Helaas heeft zij voor de markt geen opvolging kunnen vinden.

We bedanken iedereen voor deelname en bezoek aan de markt en hopen elkaar weer te treffen tijdens andere activiteiten. In 2019 op de huidige locatie (Dorpsstraat 12, Zoetermeer) en in 2020 op het nieuwe adres, 160 meter verderop op Vlamingstraat 1-3, Zoetermeer.

Foto: Petrie Coomans