Minder leuk nieuws!

Tijdens de sloopactiviteiten in de Vlamingstraat kwamen ernstige constructieve gebreken aan het licht in de tussenbouw en woning. De aard van deze gebreken, met name die aan de fundering, is dermate zorgelijk dat de bouw op last van de inspectie Bouw & Wonen is stilgelegd.

Er is de afgelopen weken geïnventariseerd wat de financiële consequenties zijn en de conclusie is dat er aanzienlijk extra budget en tijd nodig zal zijn. Op de hele bouwsom was door alle partijen al veel bezuinigd (TERRA gaat bijvoorbeeld zelf alle verfwerkzaamheden verrichten om binnen het beschikbare budget te blijven). Om de verborgen gebreken te verhelpen moet er dus een beroep worden gedaan op de gemeenteraad, in de hoop dat zij nog voor de zomer positief beslissen. Helaas zal tot die tijd de bouw, in overleg met aannemer SKN, worden stilgelegd.