Monteurs, uitvinders en kunstenaars (deel 3/3)

Groei Zoetermeer
Foto’s: collectie HGOS


Met de uitbreidingen in Zoetermeer rond de jaren zestig, en de aanleg van de Sprinterlijn, waren er plannen om de woningen aan de Vlamingstraat 1-3 te slopen, om plaats te maken voor nieuwbouw. Lies en haar zus Margot bonden de strijd aan.

De woningen zijn blijven staan. Evenals de garage met een ingang aan de Vlamingstraat en aan de rechterkant een uitrit naar de Bijdorplaan. Dirk moest 1000 m2 grond verkopen voor de aanleg van de Sprinterlijn. De uitrit werd daardoor afgesloten.

Eind jaren 60 werd op het kruispunt Vlamingstraat/J.L. van Rijweg een nieuwe brug aangelegd. Het Stadshart kwam in zicht. De toenmalige woningen aan de Van Rijweg moesten worden gesloopt. Ook de villa van Dirk, gebouwd door de aannemer Piet van Herwijnen naar een ontwerp van een Nederlandse architect Jacobus Johannes Brandes, (Den Haag, 1884-1955).

Dirk werd rond die tijd uitgekocht door de gemeente Zoetermeer. Op 80-jarige leeftijd bouwde hij aan de Zonnenberg een mooie bungalow. Daar woont nu zijn dochter Marjo.
Het personeel van de garage kreeg altijd de woonruimte boven het bedrijf in bruikleen. Ook chef monteur bij de garage, P. van der Velden, heeft boven de garage gewoond en begon later voor zichzelf. In de jaren 70 is Dirk Franx gestopt met het bedrijf. Hij verhuurde het garagepand aan diverse ondernemers. Tot voor kort was Kwikfit de huurder. Vanaf 1986 woonde Lies boven de garage: “Mijn vader overleed in 1989 en in 2010 besloot de gemeente het hele bedrijfspand te kopen. Ik ben toen schuin aan de overkant gaan wonen, op een steenworp afstand!”

Lies: Ik ben blij dat dit stuk Vlamingstraat bewaard is gebleven. En nu krijgt het ook nog een heel bijzondere functie!

TERRA wil Lies Franx hartelijk bedanken voor haar medewerking aan het feuilleton!