Nu al vertraging…

In maart 2018 vernamen we dat de verhuizing naar de Kwik-Fit locatie 8 weken vertraging op zal lopen. Er zal namelijk 4 weken lang een archeologisch bodemonderzoek plaats moeten vinden, waarna er 4 weken oponthoud volgt vanwege asbest onderzoek in de grond.