Rob de Graaf – PRO


Rob de Graaf schildert in alkydharsverf. Methode, middelen en vooral het proces daarin zijn voor hem belangrijk.  Thema’s zijn chaos en orde. In zijn beeldtaal kan een vorm, lijn of punt nooit op zichzelf staan. De wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden is het belangrijkste in zijn werk.

www.robdegraaf.nl