Publieksprijs Kunst en Cultuur

Op dinsdagavond 10 december 2019 vond de uitreiking van de Publieksprijs Kunst en Cultuur plaats, met een nominatie voor het project ‘De Muzen’. Kunstenaar Verolique Jacobse en haar muze Sam Jelsma vertelden tijdens een korte presentatie meer over dit mooie project. Ook waren er veel andere geïnteresseerden aanwezig waaronder kunstenaars, muzen, de mensen van TERRA en andere supporters!

De prijs ging uiteindelijk naar JJ Music House Blues & Roots festival, maar we kijken met zijn allen terug op een mooie avond. Natuurlijk blijven we trots op de nominatie maar vooral het project! De Muzen liet zien waar kunst óók over kan gaan. We willen iedereen die op het project heeft gestemd hartelijk bedanken!

Meer lezen over ‘De Muzen’ kan via: https://terra-artprojects.com/de-muzen-kunst-geinspireerd-op-bijzondere-ontmoetingen/

Kunstenaars: Ria van Dijk, Kiek Haket, Verolique Jacobse, José Koebrugge, Usha Ramesh, Wilna Snoek, Ellen Vermeulen.
Muzen: Renee Arkensteijn, Aad Haket, Sam Wiebe Jelsma, Raymond Macaya, Anita Nouwen, Gayatri Ramanujam, Petra van der Slot.
Fotografen: Petrie Coomans, Annelize van der Helm, Leo Jans, Nelly Smits, Puck Swinkels, Catherine Terpstra.
Teksten: Klein Jantje Schrijfwerk.