Image

TERRA WORDT FRANX

Nu de nieuwe locatie is opgeleverd, verandert de naam van kunstorganisatie Terra Art Projects na ruim vijfentwintig jaar in ‘Franx’.

In deze nieuwe naam zit de link verscholen naar de oorspronkelijke eigenaar van het pand uit 1923; Dirk Franx, een inventieve Zoetermeerder. Hij ontwierp en bouwde zweefvliegtuigen, een bietenrooimachine en een ijsslee.
Deze inventieve en onderzoekende eigenschappen sluiten aan bij de kernkwaliteiten van onze kunstorganisatie. Daarom besloot TERRA om afscheid te nemen van de huidige naam, die ons in de kunstwereld vaak (onterecht) aan keramiek verbindt, en de naam Franx te adopteren. 

Momenteel zijn we op de nieuwe locatie druk doende met de interne verbouwing. Op de achtergrond wordt vormgegeven aan het expositieprogramma, de communicatie, horeca, werkplaatsen en noem maar op. Via het nieuwbouwblog op deze website, op social media en via de nieuwsbrief kun je de activiteiten blijven volgen. Zodra de nieuwe website klaar is, blijft deze site van TERRA beschikbaar als naslag. Want meer dan 25 jaar historie doe je natuurlijk niet zomaar weg!


HET AANBOD VAN FRANX

Franx onderscheidt zich door de hoge mate waarin zij ‘eerlijke’ hedendaagse maatproducten aanbiedt, aan het bedrijfsleven, aan samenwerkingspartners, aan kunstenaars/deelnemers en aan de lokale gemeenschap.

Het aanbod van Franx is gebaseerd op de speerpunten:

  • Aansprekende kunstprogrammering
  • Attractieve nevenactiviteiten 
  • Inspirerende locatie
  • Sympathieke organisatie

Aansprekende kunstprogrammering

Franx programmeert een verscheidenheid aan tentoonstellingen. Met thema’s wordt ingespeeld op actuele onderwerpen om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te borgen. 

De grote tentoonstellingsruimte (de Showroom) biedt ruimte aan experimenten, de kleinere Galerij kent een traditioneler karakter en is met name gericht op verkoopexposities.  Franx streeft ernaar om in haar programmering zoveel mogelijk podium te bieden aan jonge kunstenaars.

Attractieve nevenactiviteiten 

Om het tentoonstellingsaanbod dynamisch te houden en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek besteedt Franx veel aandacht aan nevenactiviteiten. Per expositie wordt gekeken naar uitdagende activiteiten voor alle doelgroepen. Er zullen verdiepende lezingen voor de ervaren bezoeker, een educatief programma voor scholen en een actief werkatelier/workshop-programma in samenwerking met de huurders van de werkplaatsen zijn. 

Ten aanzien van de ‘unusual suspects’ zal Franx met een verrassend programmaonderdeel verbinding aangaan met een specifieke doelgroep of organisatie die (in de breedste zin van het woord) raakvlakken heeft met een thema of expositie. 

Inspirerende locatie

De creatieve, ongedwongen sfeer van de inpandige Makerswinkel en horeca, alsmede de bedrijvigheid in de vier werkplaatsen, biedt behalve voor bestaand publiek, ook aantrekkingskracht voor een nieuwe doel-groep. Zij zijn óf bewust op zoek naar een artistiek cadeau en komen gericht om te kopen, óf ze hebben gezocht naar een onderscheidende locatie om een kop koffie te drinken, óf ze ontmoeten op vrijdagmiddag of in het weekend gelijkgestemden om wat mee te drinken en een gesprek mee te hebben.

Sympathieke organisatie

Ondanks het feit dat de programmering van hedendaagse kunst bij Franx van professionele kwaliteit is en niet per definitie eenvoudig te ‘begrijpen’, wil Franx dat de bezoeker zich zoveel mogelijk herkent in de presentaties. Moeilijke expositieteksten worden gemeden en het streven is om de kunstenaars, bezoekers én medewerkers zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te brengen. Over onderwerp, visie, uitvoeringskeuze; bij Franx zit inclusie in het mogen hebben van een eigen, afwijkende mening. 

De vele vrijwilligers in de organisatie en de vriendelijke stijl van communiceren dragen positief bij aan het sympathieke imago van Franx.


onze nieuwsbrief

Joke Meijer schreef een feuilleton over de geschiedenis van Dirk Franx en zijn familie: