TERRATORIUM

Het TERRATORIUM, platform voor exposities en verkoop

Iedere professionele kunstenaar heeft een goed platform nodig voor het exposeren en verkopen van kunst. De Zoetermeerse kunstenaar vindt dit platform bij stichting Terra Art Projects. Sinds september 2013 is het ‘TERRATORIUM’ van TERRA gevestigd aan de Dorpsstraat 12 in Zoetermeer. TERRA maakt professionele kunst van Zoetermeerse bodem zichtbaar. Maandelijks zijn er wisselende exposities.

Het TERRATORIUM is een sfeervolle en goed bereikbare locatie die TERRA in staat stelt om meer bekendheid te verwerven en haar faciliterende doelen na te streven. De expositieruimte en de vergaderruimtes bieden de deelnemende kunstenaar de mogelijkheid om te exposeren en stimuleren ondernemerschap.

Voor de bezoeker is het TERRATTORUM de manier om zeer laagdrempelig kennis te maken met de lokale professionele kunst. Stadsbewoners en andere geïnteresseerden kunnen kunst kijken en, wanneer zij dit wensen, tijdens een van de kunstfoyers kennismaken met de kunstenaars. TERRA’s streven is dat steeds meer lokale kunst zijn weg zal vinden naar de Zoetermeerse agenda’s en huizen!

Belevingswaarde vergroten
Vanuit het centrale TERRATORIUM kan TERRA bovendien de samenwerkingsverbanden met ondernemers, organisaties en culturele instellingen versterken. Juist de concentratie van aanbod op de culturele as vergroot de aantrekkingskracht en belevingswaarde van het gebied. Zo blijft de dorpskern, met de toenemende leegstand in het MKB, behouden en aantrekkelijk voor het (winkelend) publiek.

Openingstijden:
Het TERRATORIUM is geopend van woensdag t/m zondag van 13- 17 uur.