Yes! We gaan door met FRANX!

Op 15 juli heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel om 500.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de constructieve aanpassingen aan de nieuwe locatie. Hierbij zal het voorste deel, het voormalig woonhuis, gesloopt en opnieuw in dezelfde stijl gebouwd worden. We zijn hier heel blij mee! Zodra we meer over het nieuwe tijdspad weten laten we van ons horen.

Voor nu zijn we samen met de vrijwilligers druk aan de slag om Dorpsstraat 12 zodanig op te knappen dat het nog minstens een jaar een uitnodigende galerie met dynamisch programma gaat vormen. We zullen voortborduren op de ingezette experimenten om het publiek, de interne organisatie en deelnemers alvast warm te maken voor FRANX, ook al is dat nog iets verder weg dan aanvankelijk gedacht.