Yvon Grevers


Keramiek is het materiaal waarin Yvon Grevers de vogelwereld verbeeldt. Zij voelt zich met deze wereld sterk verbonden. Vliegen, het aardse overstijgen, de overzichtspositie innemen. Maar ook ‘landen’: een nest bouwen, een bedding maken. En de breekbare bescherming van het ei.
Zij gebruikt het nest als metafoor voor het menselijk gezin.

www.yvongrevers.nl