Yvon Grevers

yvon grevers
Keramiek is het materiaal waarin Yvon Grevers de vogelwereld verbeeldt. Zij voelt zich met deze wereld sterk verbonden. Vliegen, het aardse overstijgen, de overzichtspositie innemen. Maar ook ‘landen’: een nest bouwen, een bedding maken. En de breekbare bescherming van het ei.
Zij gebruikt het nest als metafoor voor het menselijk gezin.

www.yvongrevers.nl