ZOETERMEER MAAR ANDERS

De stad Zoetermeer zoals je deze nog niet eerder zag!

De voorbereidingen voor de expositie ‘Zoetermeer maar anders’ waren in 2011 in volle gang. Twintig leden van de werkgroep Fotowerk werden uitgenodigd om hun foto’s te vervreemden, te vervormen en te bewerken zodat het alledaagse Zoetermeerse stadsbeeld veranderde in een soort droom of hallucinatie. Het surrealistische resultaat leverde een boeiende reflectie op van de verhoudingen tussen fantasie en realiteit.

Workshops en uitwisseling
De participanten ontwikkelen zich steeds verder wat betreft de kennis van kunsthistorische achtergronden en het digitaal bewerken van foto’s. Zij werden hierbij begeleid door projectleider Theo Janssen. Ook werden er diverse workshops georganiseerd. In april vond een thema-avond plaats onder leiding van kunsthistorica Teresa Kwiecien. Zij verzorgde een lezing rondom haar specialisaties surrealisme en magisch realisme en vertelde waarom en op welke manier kunstenaars als Salvador Dali, René Magritte en Giorgio di Chirico deze stijl toepasten. De lezing werd enthousiast ontvangen. Tijdens het tweede deel van de workshop mocht de groep eigen werk tonen, waarbij Kwiecien parallellen trok naar het besproken werk en tips gaf om het werk een verhoogde surrealistische uitstraling te kunnen geven.
Een recente workshop betrof een onderdeel van het nevenprogramma ‘Secret Cities’, een project in samenwerking met het Stadsmuseum Zoetermeer en Het Streekblad.

Het betrof hier een dagvullende workshop van Andrew Brooks en Andy Brydon, twee Engelse fotografen die juist niet de hotspots van een stad fotograferen, maar de ‘verborgen plekken’. Zelf maakten zij onder andere foto’s van het ondergrondse tunnelstelsel in Manchester, een lugubere maar fascinerende plek. Ook fotografeerden zij een verlaten ruimtestation in Rusland.

In Zoetermeer blijken de Mandelabrug, het AIVD-gebouw en de Watertoren geliefde plekken. “Door deze stoffige en verterende plekken te verkennen kun je veel leren over het verleden van een stad”, aldus Brooks. Na uitleg van de fotografen en het bespreken van plekken in Zoetermeer was er tijd voor een wandeling door de stad en het oefenen van technieken. De foto’s zullen worden gepubliceerd in de Zoetermeerse krant Het Streekblad. Lezers van de krant worden uitgedaagd de geheime plek te ontrafelen en ook zelf geheime plekken te fotograferen. Zij krijgen de kans hun foto te exposeren in het Stadsmuseum, samen met de foto’s van Brydon en Brooks. Ook zullen vijfentwintig van hen worden uitgenodigd om te participeren in het project ‘Zoetermeer maar anders’ en krijgen zij bij de realisatie van hun werk een workshop fotobewerking aangeboden door Fotowerk!


Thrillerfestival
Ook tijdens het Zoetermeerse Thrillerfestival zullen de projecten ‘Zoetermeer maar anders’ en Secret Cities zich profileren. Zo wordt er in de trant van het laatstgenoemde project een nachtwandeling georganiseerd waarbij er op een spannende manier wordt stilgestaan bij de meer verborgen plekken in de stad. Fotowerk verzorgt in deze periode workshops digitale fotobewerking á la Brydon en Brooks.

Opening tentoonstelling ‘Zoetermeer maar anders’: vrijdag 25 november 2011. Blijf de website bezoeken voor de meest recente updates over de projecten en de workshops!

www.thrillerfestivalzoetermeer.nl