1001 Dromen

In voorjaar en zomer 2012 kregen de inwoners van Zoetermeer de kans om onderdeel uit te gaan maken van het project ‘1001 Dromen’, georganiseerd door Stichting Terra Art Projects. Zoetermeerders konden hun wens voor de stad of zichzelf kenbaar maken. Het resultaat werd op 2 november 2012 in 1001 plexiglazen bollen te water gelaten in De Dobbe. Een aantal bollen werd ’s nachts verlicht.

Het project begon samen met de activiteiten rondom ‘De Polder Voorbij, Zoetermeer 50 jaar Groeistad’. Het project werd bedacht en begeleid door kunstenaar Vera Zegerman en ondersteund door Floravontuur Promotie Zoetermeer en de woningbouwcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes. De dromen werden onder andere verzameld in de Dorpsstraat en het Stadshart. Ook verzamelde de kunstenaar de dromen tijdens workshops voor jongeren, activiteiten voor ouderen en op scholen.

Geïnteresseerden konden een droom opschrijven voor zichzelf, anderen of voor de stad. Deze dromen werden gescand, gevouwen en op de website www.1001dromen.net geplaatst. Daarna werden ze met behulp van vrijwilligers ‘ingebold’ en dichtgeplakt. “Als er zoveel dromen bij elkaar liggen, dan móet daar wel iets goeds uit voortkomen”, vertelt de kunstenaar. “We gaan uit van de positieve kracht van al die wensen bij elkaar. De meeste mensen die ik sprak reageerden enthousiast. Sommigen vertelden me geen dromen te hebben. Toch kwam er uiteindelijk al pratend wat naar voren. Ik bracht de mensen zo in contact met hun dromen, die varieerden van de loterij winnen tot mooie wensen voor verbeteringen in Zoetermeer, vrede in de wereld of samen gezond oud worden.”

“Midden op straat raakte ik aan de praat over heel persoonlijke zaken. Ik heb ook vaak gezegd: “Ik heb niet de macht om de dromen te laten uitkomen, het enige dat ik kan doen is elke droom veel aandacht geven in de hoop dat het helpt”. Het dromenproject maakte veel los bij mensen. Ik had niet verwacht dat het project zoveel emoties en verhalen zou opleveren. Het is mooi om te zien dat er gesprekken ontstaan en je mensen aan het denken kunt zetten.”

De bollen zijn op 4 januari 2013 uit de Dobbe verwijderd, maar bekijk alle dromen op www.1001dromen.net.

Artikel in de Weekkrant lezen.