UP-SIDE-DOWN | ROB DE GRAAF

26.11.16 – 05.01.17

Inhoudelijk wordt Rob de Graaf in zijn ‘zoektocht’ gedreven door de fascinatie van tegenstellingen en de manier waarop deze elkaar beïnvloeden. De afgelopen jaren probeerde hij, met het behoud van de tegenstelling, verbinding, eenheid en evenwicht te vangen in één beeld. Telkens kwam daarbij het thema ‘chaos en orde’ terug. Niet langer dan onverenigbare uitersten, maar als twee onafscheidelijke ‘krachten’. Chaos bleek geen gebrek aan orde, maar eenvoud die schuilging achter complexiteit. Rob noemt chaos ‘ritme’. Zijn werk was van 26 november 2016 t/m 5 januari 2017 te zien in het TERRATORIUM.

Beeldtaal
Door de jaren heen ontwikkelde Rob een eigen beeldtaal. Gebruikmakend van textuur, kleur, vorm en compositie. Hierin kan een vorm, lijn of punt nooit op zichzelf staand bezien worden. Het gaat hem niet primair om de esthetiek van de compositie. Belangrijker is de balans tussen de ene vorm en de andere en de wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden. Daardoor beïnvloeden zij elkaar in hun geheel. “Tegenstellingen bestaan nauwelijks of helemaal niet. De constante aandacht voor tegenstellingen houdt mij af van de ervaring van eenheid. Alles in het leven kan als één (non-dualistisch) ervaren worden. Tegenwoordig beschouw ik daarom tegenstellingen als een kwestie van perceptie. Het is uiteindelijk mijn referentiekader dat waarneming en werkelijkheid bepaalt. Mijn schilderijen zijn om die reden in wezen zelfportretten.’’

Werkwijze
‘’Ik schilder op vierkante doeken. Een vierkant geeft geen richting en ‘dwingt’ de kijker in het beeld te gaan. De doeken worden nog niet opgespannen en plat op de grond gelegd. Daarna schilder ik zowel spontaan als uiterst bewust. In dit proces vervaagt de scheiding tussen het bewuste en het onbewuste. Tot voor kort werkte ik met ‘gewone’ huisschilderverf (alkydhars). Deze heeft een min of meer vaste vorm, maar stroomt en blijft vloeien ook nadat de verf is opgebracht. In tegenstelling tot gewone olieverf paste dit daardoor goed in mijn manier van werken. Naast kwasten gebruik ik ook andere hulpmiddelen om te schilderen (o.a. föhn, verfstripper, gasbrander, stokken, lijmkammen, etc.). Sinds enige tijd ben ik om gezondheidsredenen overgestapt naar acrylverf en verf op waterbasis, wat een geheel nieuwe uitdaging bleek.”

Omgekeerd proces
Voorheen begon ik mijn schilderijen met ‘chaotische’ beeldelementen. Hierna ‘ordende’ ik de doeken door zorgvuldig ritmische structuren aan te brengen. Ik schilderde, brandde en kerfde netwerken en landschappen van kleur en vorm. Sinds vorig jaar heb ik mijn schilderproces omgedraaid en begin ik met een strakke structuur, waarna ik via mijn verf de chaos weer toelaat op het doek. De onderliggende structuren zijn nog wel aanwezig, maar hoeven niet meer in toom gehouden te worden.

Over de kunstenaar
Rob de Graaf tekent en schildert al vanaf zijn vroegste jeugd. Sinds zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag (1995-2000) werkt hij als professioneel beeldend kunstenaar en exposeert hij in binnen- en buitenland.

Gedichten
De nieuwste gedichtenbundel Barsten van Pauline Alting von Geusau is tijdens deze expositie te koop in het TERRATORIUM. In het gedicht Jouw voorwaarts gaan, verwoordt Pauline Rob’s ‘Up-Side-Down’ en haar zoektocht naar helderheid. Cyclisch wordt het ritme van stilstaan en ‘vooruit-gang’ tot uitdrukking gebracht.

De expositie Up-side-down was van 26 november 2016 t/m 5 januari 2017 gratis te bezoeken op woensdag t/m zaterdag van 11-17 uur*. De kunstenaar was tijdens de expositie aanwezig tijdens de kunstfoyer op vrijdag 25 november van 15-18 uur, op zaterdag 26 november en vrijdag 2 december van 14-17 uur.

* Van 25/12 tot en met 3/1 was het TERRATORIUM gesloten.

Foto’s: Fati Daut