Jaarringen Zoetermeer – het initiatief

Bij de groei van cellen in de stam van een boom ontstaat elk voorjaar en zomer een zichtbare ring. Elke ring vertegenwoordigt een jaar uit het leven van de boom en de breedte van de ring geeft aan hoe snel de boom is gegroeid. Dit symbool, de jaarring, heeft Stichting Terra Art Projects gekozen voor een periodiek te organiseren kunstmanifestatie. (Inter)nationale kunstenaars worden genodigd om vanaf 2011 site-specific werk te realiseren.

In 2009 startte Terra Art Projects de ontwikkeling van het kunstproject ‘Jaarringen’, waarbij een oude slogan: ‘Zoetermeer, stad tussen de parken’ als uitgangspunt werd gekozen. De parken van Zoetermeer vormen een onderscheidend gegeven ten opzichte van andere steden in de regio en andere new towns door de manier waarop deze natuur ‘ontworpen’ is. Door te kiezen voor bekende (inter)nationale kunstenaars beoogt Stichting Terra Art Projects Zoetermeer landelijk te profileren als serieus domein voor professionele kunst. Natuur is actueel voor de bewoners die er wandelen, hun hond uitlaten, sport bedrijven, rondhangen, doorheen fietsen, en genieten van de natuur. Natuur is actueel in het behoud ervan. Kunst en natuur lijken tegenovergestelde posities in te nemen. Niets is minder waar!

Dat de natuur de kunst kan voeden weten we, maar de vraag is: kan kunst op haar beurt de natuur voeden? Kan kunst bijdragen aan welzijn, leefbaarheid, natuurbehoud in Zoetermeer?

Stichting Terra Art Projects heeft de ambitie om onder de overkoepelende naam ‘Jaarringen’ vanaf 2011 een periodieke kunstmanifestatie te organiseren waarin professionele (inter)nationale kunstenaars de groene podia van Zoetermeer kiezen voor de realisatie van site specific werk. De ontstane beelden zullen de kwaliteit en de identiteit van het gebied zichtbaar maken.

Elk kunstwerk is geïnspireerd op de actuele Jaarring. We willen de bezoeker hedendaagse kunst laten ervaren en beleven, waarbij de materialen en de technieken aansluiten op en gebruik maken van nieuwe media en daarmee passen bij het ICT profiel van Zoetermeer. Er is in de projecten aandacht voor de bijzondere – groene – ruimtes in de stad, voor sustainability en de menselijke maat.

Het uit jaarringen opgebouwde beeldmerk van het project vormt letterlijk verbindingen op de plattegrond van Zoetermeer. Daarnaast zullen de projecten steeds specifiek voor de geldende jaarring worden ontwikkeld, waardoor de identiteit van deze ring benadrukt wordt. Hierdoor worden de verschillende karakteristieken van Zoetermeer met elkaar in verband gebracht, en wordt er door middel van kunsttoepassingen samenhang gecreëerd voor bewoners en bezoekers.

Het project Jaarringen is gebaseerd op een concept van kunstenaar Marijke Wijgerinck.